Hei- en trillingsanalyse buispalen, R’dam

Voor een project in de haven van Rotterdam worden buispalen geïnstalleerd met een diameter van 2,42 m en een lengte van 37 m. Door de klant is aan GEO2 Engineering B.V. gevraagd om een analyse van de trillingen uit te voeren en wat de verwachten trillingsintensiteiten op de waterbodem rondom de paal zijn.

Allereerst is hiervoor een hei- en trilanalyse uitgevoerd om te bepalen welk equipment (heihamer en trilblok) noodzakelijk is om deze buispalen op diepte te brengen. Op basis van dit materieel is een analyse uitgevoerd van de trillingen in de bodem en is getoetst aan de grenswaarden.