Navitus Bay Offshore Windmolenpark Engelse Kanaal, UK

Het gebied van de voorziene windturbines in het Engelse Kanaal kent als gevolg van tektoniek een zeer complexe ondergrond.

GEO2 Engineering B.V. heeft in de FEED fase de interpretatie van hoge kwaliteit grondonderzoek uitgevoerd alsmede het geotechnisch ontwerp van diverse funderingsprincipes waaronder gravity based structures, monopiles en piled jacket fundaties. Dit, in het kader van de ontwerp optimalisering voor het grootschalige offshore windmolenpark. Het geotechnisch ontwerp hield rekening met cyclische belastingen en geotechnische vermoeidheid voor complexe bodem-condities. Gebruik is gemaakt van het programma RATZ. De waterdiepte in het gebied varieert van 30 á 50 m.

Als onderdeel van een doorlopend value engineering onderzoek is verder grondonderzoek voorgesteld samen met een strategisch ontworpen veldtest. Tevens zijn diverse heibaarheidsanalyses uitgevoerd, variërend van continu heien tot drill drive drill operaties.