Blauwe as, Assen

Het kanaal, dat het centrum van Assen doorkruist, is in de huidige situatie niet bevaarbaar doordat vaste bruggen de doorvaart belemmeren. Om het centrum aantrekkelijker te maken is het project ´De Blauwe As´in het leven geroepen, waarbij het doel is om het kanaal weer volledig bevaarbaar te maken. Een onderdeel van ´De Blauwe As´ is het project ´Sluis Havenkwartier´ waarbij in het noorden van het centrum een sluis wordt aangelegd omdat hier een hoogte verschil van ca. 2,5 meter moet worden overbrugd.

GEO2 Engineering B.V. heeft in opdracht van MHPoly het geotechnisch ontwerp van de kistdam verzorgd, die het boven- en beneden pand vormt van de sluis. Tevens is er een analyse gemaakt van de beïnvloeding van de grondwaterstand in de omgeving als gevolg van het verhogen van de waterstand in het Havenkwartier.