Bouwrijp woonwijk, Boskoop

In Boskoop wordt momenteel de nieuwe woonwijk Waterrijk gerealiseerd, welke bestaat uit Waterrijk-West en Waterrijk-Boomgaard. In totaal worden er in deze nieuwe woonwijk 444 eengezinswoningen & appartementen en een zogeheten Brede school gerealiseerd.

Gezien de zettingsproblematiek bij eerdere woningbouwprojecten in de omgeving en de daarbij behorende hoge onderhoudskosten, heeft de gemeente Boskoop voor dit project een relatief lage restzetting geëist na bouwrijp maken van het gebied.

In dit project is ervoor gekozen om een deel van het slappe grondpakket (veen) te vervangen met grond, in combinatie met het toepassen van verticale drainage en overhoogte. Deze aanpak heeft twee voordelen ten opzichte van de traditionele methoden gehad, namelijk:

  • Het weggegraven veen heeft commerciële waarde als potgrond;
  • De grond waarmee het veen vervangen wordt is veel minder zettingsgevoelig;

Om de aantoonbaarheid van deze aanpak en de mogelijkheid om gedurende het project bij te kunnen sturen is er door GEO2 Engineering B.V. een monitoringsplan opgesteld.

In dit plan wordt middels hoog (op de aanvulgrond) en laaggeplaatste (op het resterende slappe pakket) zakbaken het zettingsgedrag van zowel de aangevulde grond als het gehele pakket gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

Analyse van deze zakbaken gebeurd grotendeels met het door GEO2 ontwikkelde programma Winfit. Op basis van de resultaten van deze analyses konden eveneens (naast de verificaties op gestelde restzettingseis) de zettingsparameters nauwkeuriger bepaald worden voor toekomstige fasen in het project.