Onderdoorgang Kanaalweg, Leiden

Het project Onderdoorgang Kanaalweg te Leiden bestaat uit het realiseren van een spooronderdoorgang en het verbeteren van de Kanaalweg tussen de Lorentzkade en Plantijnstraat. De onderdoorgang vervangt de huidige gelijkvloerse kruising op de Kanaalweg met het spoor tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Het doel van het project is het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. Bovendien is deze spooronderdoorgang een voorwaarde voor de frequentieverhoging op het spoortraject Leiden-Utrecht. De onderdoorgang wordt door Max Bögl gerealiseerd, in opdracht van ProRail. De realisatie start in het voorjaar van 2016 en zal ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen.

GEO2 Engineering B.V. heeft van Max Bögl Nederland B.V. opdracht gekregen om het geotechnisch ontwerp uit te werken voor de onderdoorgang en de hulpconstructies. Omdat de nieuwe spooronderdoorgang direct naast de bestaande Spoorbrug en de Kanaalbrug wordt gerealiseerd, ligt binnen dit project de nadruk op omgevingsbeïnvloeding door trillingen en deformaties. GEO2 heeft naast het geotechnisch ontwerp van de onderdoorgang en hulpconstructies ook zorg gedragen voor de voorbereidende werkzaamheden voor aanvullend onderzoek en risicomanagement, waaronder een historisch onderzoek, plan van aanpak aanvullend onderzoek, risicoanalyse en monitoringsplan.