Onderdoorgang Hurdegaryp & Feanwâlden

De Centrale As is een nieuwe weg in Noordoost-Friesland. De weg wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en is daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied. De nieuwe weg kruist alle bestaande wegen en watergangen ongelijkvloers. Daardoor is er minder verkeer op kleinere lokale wegen in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied.

De Centrale As kruist onder andere bij de plaatsen Hurdegaryp en Feanwâlden ook het spoor. Ook deze kruisingen zijn ongelijkvloers.

GEO2 Engineering B.V. heeft in opdracht van aannemer Max Bögl de geotechnische ontwerpen en berekeningen voor de auto-onderdoorgangen, de foliepolders en het viaduct Kûkhernewei voor zijn rekening genomen.

Het zo efficiënt en praktisch mogelijk inschuiven van de spoortroggen in de buitendienststelling vormden hierbij een extra uitdaging voor het gehele projectteam.