Ontwikkeling ondiepe zones meren

In het Ketelmeer en Zwarte Meer worden ondiepe zones in de meren aangebracht voor ontwikkeling van de ecologische waterkwaliteit en het behoud van de visstand. Daarnaast worden er rietzones aangebracht waar vogels kunnen broeden.

Ten behoeve van de ontwikkeling van de ondiepe zones heeft GEO2 Engineering B.V. in opdracht van aannemer Van Den Herik Sliedrecht zettingsberekeningen uitgevoerd, om de benodigde hoeveelheid zand die opgebracht moet worden te bepalen. Daarnaast vindt er door GEO2 periodiek evaluatie plaats van de gemeten zakbaakgegevens, om te monitoren of de zettingen naar verwachting zijn.