Herinrichting Catherijnesingel, Utrecht

Het Stationsgebied in het centrum van Utrecht wordt grootschalig herontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze herontwikkeling is het in ere herstellen van de Catherijnesingel, die in de jaren zeventig gedempt is. Ter hoogte van de Rijnkade wordt de bestaande ondergrondse spuikoker gesloopt en wordt er een nieuw bergbezinkbassin aangelegd. GEO2 Engineering B.V. heeft het geotechnisch ontwerp hiervoor gemaakt, inclusief het ontwerp van de nieuwe aangrenzende kademuur van de Catherijnesingel.

Omgevingbeïnvloeding was bij dit project een belangrijke succesfactor, mede gezien de omliggende bebouwing op zeer nabije afstand tot het project. De werkzaamheden zijn daarom uitgevoerd met behulp van het eindige elementen programma Plaxis 2D, waarbij de berekende vervormingen en rekken in belangrijke mate de uitvoering hebben bepaald.