Archeologisch onderzoek grafveld, Katwijk

In Katwijk wordt direct ten oosten van de woonkern Rijnsburg de nieuwe woonwijk De Horn gerealiseerd. Het te ontwikkelen gebied is gesitueerd tussen de Collegiantstraat, Oegstgeesterweg en het Oegstgeesterkanaal. Er worden in dit gebied een maximaal aantal van 410 woningen en een park voorzien. In de naast weergegeven figuren een impressie van het te ontwikkelen gebied.

Bij de advisering binnen dit gebied zijn twee zaken zeer interessant gebleken:

  1. Op de locatie van het park is een oud Merovingisch grafveld aanwezig, welke geconserveerd diende te blijven.
  2. De geologie in dit gebied is zeer afwisselend door de aanwezigheid van strandwallen, welke zorgen voor scherpe afwisselingen in de aangetroffen bodemopbouw.

Ten aanzien van het Merovingische grafveld heeft GEO2 Engineering B.V. een beschouwing gemaakt voor de te verwachten spanningstoename en zettingspredictie ter plaatse van het grafveld, waar men het terrein wilde gaan ophogen.

Omdat het terrein een dusdanig hoge archeologische waarde heeft was het nemen van sonderingen in dit gebied niet toegestaan maar deze zijn wel om het terrein heen genomen. Wel is in dit gebied (als onderdeel van het archeologische onderzoek) een groot aantal handboringen genomen, tot een maximale diepte van 3,0 meter onder maaiveld. Door het combineren van alle geotechnische informatie kon de aanwezigheid van de strandduinen accuraat worden gemodelleerd. Aan de hand van deze samengestelde informatie heeft GEO2 middels kleuren kaarten gebieden gedefinieerd met een gelijke zettingsverwachting.

Figuur 3

De voordelen van een dergelijke kaart zijn dat hierin met één oogopslag de zettingsgevoelige gebieden zichtbaar zijn en waar er bijvoorbeeld sprake is van een niet sluitende grondbalans.

situatie voor aanvang project
Definitieve situatie, bron: gemeente Katwijk