Toetsing kraanstabiliteit sloop churchilflat, Uithoorn

In Uithoorn is de Woningcorporatie Eigen Haard met diverse partijen bezig met het herontwikkelen van een woningbouwlocatie, genaamd Europarei Midden (fase 2). Hierbij worden een drietal flatgebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen.

Voorafgaand aan het bouw- en woonrijpmaken van de projectlocatie van fase 2, wordt de Churchillflat gesloopt. Hiervoor wordt er een sloopkraan gebruikt, welke zal staan op een ca. 3 meter hoog  plateau bestaande uit puin met schotten erop.

In opdracht van de Woningcorporatie Eigen Haard heeft GEO2 Engineering B.V. het draagvermogen van de ondergrond en de macro stabiliteit van  de tijdelijke opstelplaats van de sloopkraan getoetst.