Bouwrijp maken De Kreek, gemeente Midden Delfland

De Gemeente Midden-Delfland is begonnen met de ontwikkeling van de Kreek (rood omkaderd), de laatste grote woningbouwlocatie in deze gemeente. Er worden in dit gebied circa 140 nieuwe woningen gerealiseerd bestaande uit verschillende woontypen.

Voor het meest zuidelijke deel van het projectgebied heeft GEO2 Engineering B.V. in een reeds eerder stadium geadviseerd voor een tijdelijke ruimte voor zogenoemde statushouders. Op basis van de opgedane ervaringen met dat project en het daarbij gewonnen vertrouwen van de opdrachtgever, de Gemeente Midden-Delfland, zijn wij uiteindelijk geselecteerd om ook de overige geotechnische advisering te verzorgen.

Deze advisering betrof het bouwrijp maken van het gehele projectgebied en tevens een bemalingsontwerp binnen het betreffende gebied.

Gezien de grootte van het gebied zijn de resultaten gevisualiseerd.

Een voorbeeld van een dergelijke visualisatie is in nevenstaande afbeelding voor de openbare wegen gepresenteerd. De voordelen van een dergelijke kaart zijn dat hierin in één oogopslag de zettingsgevoelige gebieden en de impact van de te nemen maatregelen zichtbaar zijn.