Aanpak Ring Zuid, Groningen

In de stad Groningen wordt de zuidelijke ringweg omgebouwd binnen het project 'Aanpak Ring Zuid'.

Waar momenteel nog verkeerslichten op het belangrijkste verkeersknooppunt van de stad aanwezig zijn, zal het verkeer in de toekomst zonder problemen door kunnen stromen via in- en uitvoegstroken en fly-overs. Onderdeel van ‘Aanpak Ring Zuid’ is een ca. 1,3 km lange verdiepte ligging, waarbij de ringweg verplaatst wordt van het grondlichaam op ca. NAP + 10 m naar onder het maaiveld op ca. NAP -8 m.

GEO2 Engineering B.V. is verantwoordelijk voor het geotechnisch uitvoeringsontwerp (UO). Dit doen wij in opdracht van Vienna Consulting Engineers ZT GmbH en in nauw overleg met de aannemer Combinatie Herepoort (CHP).

‘Geotechnische hoogtepunten’ binnen het UO zijn de ca. 18 meter kerende damwanden met direct daarachter verkeer van de zuidelijke ringweg wat op een tijdelijke bypass rijdt, terwijl in de bouwkuip de toekomstige verdiepte ligging wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn er diverse belendingen langs de bouwkuip, waarvoor strenge vervormingseisen gelden.

De vervormingen van de belendingen zijn bepaald met behulp van Plaxis 2D. Aan de hand van de rotatie en rekken van de gebouwen is bepaald binnen welke schadeklasse van Boscardin en Cording de belendingen vallen. Hierbij is rekening gehouden met diverse schadeoorzaken, waaronder zetting van zandlagen als gevolg van intrillen, het doorbuigen van de damwanden in de ontgraven situatie en waar van toepassing effecten van het uittrillen van damwanden.

Voor meer informatie, zie de projectwebsite:https://www.aanpakringzuid.nl