HES Hartel Tank Terminal, Rotterdam

In de haven van Rotterdam wordt een nieuwe tankterminal gerealiseerd voor HES International B.V.. Op het 27 hectare grote terrein van de nieuwe tankterminal worden 52 tanks gerealiseerd, waarmee een opslag van circa 1,3 miljoen kubieke meter aan olieproducten wordt gecreëerd.

De nieuwe tankterminal wordt voorzien van een nieuwe diepzeekade van 1200 meter, binnenvaartkade van 1100 meter en een steiger van 350 meter. De kadeconstructie van de diepzeekade wordt ontworpen voor de grootste zeetankschepen.

De realisatie van de HES Hartel Tank Terminal wordt uitgevoerd door Van Hattum en Blankevoort, Boskalis en TBI-onderneming Mobilis. GEO2 Engineering B.V. heeft opdracht gekregen om het geotechnisch ontwerp voor diverse tijdelijke hulpconstructies uit te werken.

De geotechnische hulpconstructies bestaan binnen dit project hoofdzakelijk uit vrijstaande damwandconstructies van de bouwkuipen, welke worden aangebracht om een werkplateau te creëren. Dit werkplateau wordt onder andere gebruikt door een MV-stelling die de verankering van de kadeconstructie zal aanbrengen.

Geotechnische hoogtepunten binnen de scope van GEO2 Engineering B.V. zijn het ontwerp van delen van de bouwkuip, de aansluitconstructie op de bestaande Brammenkade in beperkte ruimte en de stabiliteit van zwaar materieel. De ontwerpberekeningen voor de vrijstaande damwanden van de bouwkuip zijn uitgevoerd met DSheet Piling en Plaxis 2D. Met de Plaxis 2D analyse is het vervormingsgedrag van de damwanden en grondmassief inzichtelijk gemaakt. Hiernaast zijn diverse alternatieven afgewogen en zijn invloeden zoals het terugwinnen van damwanden beschouwd.

Voor meer informatie, zie de projectwebsite:
https://www.hesinternational.eu/terminals/hes-hartel-tank-terminal