Onderdoorgang Kanaalweg, Dieren

Het project Onderdoorgang Kanaalweg te Dieren (afgekort DOK) maakt onderdeel uit van het programma Traverse Dieren, dat beoogt doorstromingsproblemen van de provinciale wegen N348 en N786 op te lossen.

DOK omvat een van de maatregelen: het realiseren van een onderdoorgang voor snelverkeer, gecombineerd met een nieuwe ontsluiting van de Zuider Parallelweg. Langzaam verkeer wordt ontsloten over de nieuwe verlengde Kattenberg. De onderdoorgang vervangt de huidige gelijkvloerse kruising op de Kanaalweg met het spoor Zutphen en Dieren.

De auto-onderdoorgang wordt gerealiseerd als betonnen U-bak constructie met een gesloten moot ter plaatse van de spoorkruising en ter plaatse van de verlengde Kattenberg. De onderdoorgang wordt gefundeerd op staal.

Aanpassing/vervanging van de oeverconstructie langs het Apeldoorns Kanaal aan Noord- en Zuidzijde van de onderdoorgang maakt ook onderdeel uit van het project.

De onderdoorgang wordt door BAM Infra B.V. gerealiseerd, in opdracht van ProRail. De realisatie start in het najaar van 2018 en zal ongeveer een á anderhalf jaar in beslag nemen.

GEO2 Engineering B.V. heeft van BAM Infra B.V. opdracht gekregen om het geotechnisch ontwerp uit te werken voor de onderdoorgang en de hulpconstructies. Omdat de nieuwe spooronderdoorgang direct naast de bestaande spoorbrug (met een gemetselde onderbouw uit einde 19e eeuw (ca. 1870) wordt gerealiseerd, ligt binnen dit project de nadruk op omgevingsbeïnvloeding door trillingen en deformaties. GEO2 heeft naast het geotechnisch ontwerp van de onderdoorgang en hulpconstructies ook zorg gedragen voor de voorbereidende werkzaamheden voor aanvullend onderzoek en risicomanagement, waaronder een trillings-risicoanalyse.