Zuidasdok, Amsterdam

Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van Rijksweg A10, het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer.

Bij het deels ondergronds brengen van de A10 worden kruisende wegen c.q. looprouten (o.a. Parnassusweg, Brittenpassage, Minervapassage en Beethovenstraat) over de A10 heen gelegd. Over deze kruisende wegen ligt Station Amsterdam Zuid voor trein en metro.

Voor de realisatie van de Brittenpassage worden tijdens buitendienststellingen nieuwe landhoofden en spoordekken aangebracht. Nadat de nieuwe spoordekken zijn ingeschoven zal daaronder ontgraven worden om de passage inclusief pijlers te realiseren.

Voor het project heeft GEO2 Engineering het ontwerp van de fundering verzorgd. Tevens is middels een analyse met Plaxis 2D de invloed (van de ontgraving) van de Brittenpassage op de landhoofden van de spoordragende viaducten beschouwd. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte is een ontwerp gemaakt voor grondvernageling tussen de palen van de landhoofd door.

Voor meer informatie zie de projectwebsite van Amsterdam Zuidas.