De Groene Boog, A16, Rotterdam

Om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio Rotterdam te vergroten, legt Rijkswaterstaat een nieuwe snelweg aan: de A16 Rotterdam.

Dit is een 11 kilometer lange rijksweg tussen de A16/A20 bij het Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en is gelegen aan de noordoostrand van Rotterdam. In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert De Groene Boog, een consortium van Besix, Dura Vermeer, Van Oord, TBI, Rebel en John Laing, het project A16 Rotterdam. Het project betreft een DBFM-contract en de kosten voor de aanleg van de nieuwe weg bedragen ca. 1 miljard euro.

Het project bestaat deels uit een weg op een aardebaan en een groot aantal tijdelijke en definitieve kunstwerken (circa 20 stuks), waaronder een landtunnel door het "Lage Bergsche Bos". Het project wordt gerealiseerd in geotechnisch uitdagende omstandigheden, een groot deel van het traject bevindt zich in zeer slappe bodemgesteldheid.

GEO2 Engineering B.V. is met 3 geotechnisch adviseurs betrokken bij het site engineeringsteam. GEO2 is verantwoordelijk voor de projectleiding van het geotechnisch team van de site engineering. Dit team is o.a. verantwoordelijk voor:

  • Vrijgeven van grondvakken; interpretatie van zakbaakmonitoring van de grondophogingen en de toetsing aan de restzettingseisen
  • Berekeningen van kraanstabiliteit voor vele kraanopstellingen die benodigd zijn voor de realisatie van de kunstwerken
  • Ontwerp van tijdelijke grondkeringen om realisatie van kunstwerken en ophogingen mogelijk te maken
  • Openstaande ontwerpzaken uit en aanpassingen van het Definitief Ontwerp; zeer divers zoals specificatie EPS klasse, funderingsadvies waterhuishoudkundige objecten, optimalisatie faseringen, e.d.

Het project vanuit GEO2 is gestart in 2020 en is lopend.

Meer informatie: zie de projectwebsite van de A16 Rotterdam.