Onderdoorgang Middelberterweg, Meerstad

Meerstad is een gebied tussen Groningen en Slochteren waarin woon, natuur, water en recreatieve voorzieningen gerealiseerd worden. Omdat Meerstad de komende jaren zal groeien is een hoofdontsluitingsweg gepland tussen Meerstad en Groningen.

Onderdeel van de hoofdontsluitingsweg is de onderdoorgang onder de bestaande Middelberterweg. De onderdoorgang wordt door Salverda Bouw B.V. gerealiseerd en bestaat uit een betonnen U-bak gefundeerd op palen. De onderdoorgang zal in een droge bouwkuip worden gerealiseerd met behulp van damwanden en een natuurlijke polder. GEO2 Engineering B.V. is gevraagd zowel het geotechnische voorlopig ontwerp (VO) en het geotechnisch definitief ontwerp (DO) te verzorgen.

GEO2 Engineering BV is o.a. verantwoordelijk voor:

  • Het uiteenzetten van de hydrologische uitgangspunten aan de hand van peilbuisdata;
  • Het ontwerp van de tijdelijke bouwkuip, omvattende: de drukbaarheid, benodigd teenniveau en constructieve toetsing van de tijdelijke damwanden, de controle op opbarsten tijdens het ontgraven van de bouwkuip en een bemalingsanalyse aangaande het effect op de omgeving;
  • Het ontwerp van de paalfundering van het kunstwerk;
  • Een trillingsanalyse, met een risico-inschaling van de kans op schade van belendingen als gevolg van trillingen die optreden bij het heiend installeren van de funderingspalen en het trillend installeren van de damwanden.
  • De stabiliteitscontrole van permanente taluds aan de binnenzijde van het kunstwerk.