Windplanblauw, Flevoland

Project Windplanblauw is ontwikkeld door Vattenfall en SwifterwinT.

Binnen het Regioplan Windenergie Flevoland, heeft de Provincie Flevoland 4 projectgebieden aangewezen waar de ruimte wordt geboden voor het saneren van bestaande windturbines en het plaatsen van nieuwe windturbines. Windplanblauw is één van deze projectgebieden.

De bestaande windturbines in het projectgebied van Windplanblauw worden verwijderd en er worden in totaal 61 nieuwe windturbines gerealiseerd. Windplanblauw bestaat uit 37 windturbines Onshore (op het vaste land) en 24 windturbines Nearshore (buitengaats in het IJsselmeer). De Onshore windturbines hebben een tiphoogte van 213m en 248 m.

Dura Vermeer heeft de opdracht voor de realisatie van de fundaties van de Onshore windturbines met bijbehorende parkwegen, parkbekabeling en kraanopstelplaatsen inclusief tijdelijke en permanente bruggen.

GEO2 Engineering B.V. is verantwoordelijk voor uitgebreide analyse van de verwachte deformaties van de kraanopstelplaatsen tijdens ingebruikname. De focus van deze opdracht ligt op de verwachte deformaties ten gevolge van de maatgevende kraanactiviteiten van de beoogde stempel- en rupskranen. Uitdagend binnen deze deformatieanalyses, zijn de relatief slappe ondergrond binnen het projectgebied in het noorden van Flevoland en de aanzienlijke kraanbelastingen.

De uitgevoerde analyses zijn gebaseerd op Plaxis 3D modellering van de kraanopstelplaats met de verschillende maatgevende kraanbelastingen.

Wilt u meer weten over Windplanblauw? Kijk op de projectwebsite voor informatie.