Renovatie Kolksluis, Spaarndam

De monumentale kolksluis in Spaarndam is de oudste nog functionerende sluis van Europa en is gebouwd in 1280(!).

Daarbij bevindt zich op korte afstand van de sluis oude bebouwing uit de 16e en 17e eeuw. De kades van de kolksluis zijn echter aan het einde van hun levensduur en dienen vervangen te worden.

GEO2 Engineering B.V. heeft bij het project ‘Renovatie Kolksluis Spaarndam’ in opdracht van Beens Groep het volledige geotechnische ontwerp verzorgd voor de vervanging van de kadeconstructie. Hierbij wordt de volledige kolksluis tijdelijk met zand aangevuld en komt daarmee droog te staan. Dit zorgt ervoor dat de bestaande constructie gestabiliseerd is en zonder veel vervorming kan worden verwijderd. Daarna kan deze worden vervangen voor een nieuwe verankerde damwandconstructie.

Een belangrijk aspect door het gehele ontwerp heen is het rekening houden met de naastgelegen oude panden welke tijdens dit proces nauwelijks beïnvloed mogen worden.

Hieronder een korte opsomming van de werkzaamheden die GEO2 heeft verricht voor dit ontwerp:

  • Uitzet grondonderzoek en bepaling grondparameters
  • Opstellen geotechnische uitgangspunten
  • Uitvoeren verkenningsfase voor uit te voeren ontwerp
  • Ontwerp aanvulling kolksluis
  • Damwand- en ankerontwerp
  • Vervormingsanalyse voor aangrenzende gebouwen
  • Betrokken bij opstellen monitoringsplan