Opwaardering Twentekanalen

Binnen het project Opwaardering Twentekanalen fase 2 wordt het bijna 90 jaar oude kanaal verruimd. In de toekomst is het daardoor mogelijk om grotere en zwaarder beladen schepen sneller en veiliger op de Twentekanalen te laten varen ook worden de havens door de verruiming beter bereikbaar. Om dit te bewerkstelligen worden de huidige oeverconstructies vervangen en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Rijkswaterstaat heeft de werkzaamheden voor deze laatste fase gegund aan de Combinatie Van Oord – Hakkers – Beens. In het voorjaar van 2021 starten de uitvoeringswerkzaamheden en zijn naar verwachting eind 2022 gereed.

Vanaf de tender in maart 2020 is GEO2 Engineering B.V. via Hakkers B.V. betrokken binnen het technisch team. Ook na gunning zijn we betrokken gebleven. Hierbij zijn we verantwoordelijk voor het opstellen van damwandberekeningen en diverse geotechnische beschouwingen.

De uitdaging voor dit project zijn risico’s voor de grondwaterbeheersing, waterveiligheid en uitvoeringsplanning. Ook zijn risico’s vanwege de grondopbouw van belang. Deze aspecten hebben direct en indirect invloed op de gekozen integrale ontwerp- en uitvoeringswijze, waarbij voor de eenvoudig ogende beschoeiingsconstructie en oeververdedigingen vrij gedetailleerde PLAXIS berekeningen worden gemaakt. Hierbij kan de kennis en kunde binnen GEO2 Engineering B.V. goed worden ingezet om te komen tot een robuust en duurzaam maar vooral scherp ontwerp voor de toekomstige situatie.

Bekijk ook de website voor meer informatie over dit bijzonder project: Twentekanalen: verruimen vaarweg | Rijkswaterstaat