Opwaardering Twentekanalen

Binnen het project Opwaardering Twentekanalen fase 2 wordt het bijna 90 jaar oude kanaal verruimd. In de toekomst is het daardoor mogelijk om grotere en zwaarder beladen schepen sneller en veiliger op de Twentekanalen te laten varen ook worden de havens door de verruiming beter bereikbaar. Om dit te bewerkstelligen worden de huidige oeverconstructies vervangen en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

LEES MEER