BOUWKUIPEN

GEO2 Engineering B.V. heeft veel ervaring met het ontwerpen van bouwkuipen al dan niet in binnenstedelijke omgeving. Zaken die hierbij een rol spelen zijn het ontwerp van de bouwkuipbegrenzing en de invloed op de belendingen alsmede het ontwerp van een eventueel benodigde onderwaterbetonvloer en de verankering daarvan. Hierbij kunnen wij tevens adviseren op het gebied van bemalingen.

Minstens even belangrijk zijn de randvoorwaarden zoals de maximale toegestane vervormingen van belendingen, toelaatbare trillingsniveaus en uitvoerbaarheid van het ontwerp. GEO2 is in staat om al deze zaken integraal of afzonderlijk te beschouwen, met inachtneming van de vigerende binnenlandse- of buitenlandse geotechnische normen.

Afhankelijk van het gevraagde kunnen wij hiervoor de juiste software gebruiken, zoals de D-Serie en GeoStudio programmatuur, een eindige elementenpakket als Plaxis (2D/3D) voor grondmechanische berekeningen en de eindige elementen methode, MicroFEM, voor het berekenen van bemalingen in de omgeving.

Nieuwsgierig naar een praktijk voorbeeld? Klik dan op de referentie project-button. U wordt dan doorverwezen naar ons project 'Onderdoorgang Kanaalweg Leiden'