Zuidasdok, Amsterdam

Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van Rijksweg A10, het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer.

LEES MEER

Onderdoorgang Kanaalweg, Dieren

Het project Onderdoorgang Kanaalweg te Dieren (afgekort DOK) maakt onderdeel uit van het programma Traverse Dieren, dat beoogt doorstromingsproblemen van de provinciale wegen N348 en N786 op te lossen.

LEES MEER

HES Hartel Tank Terminal, Rotterdam

In de haven van Rotterdam wordt een nieuwe tankterminal gerealiseerd voor HES International B.V.. Op het 27 hectare grote terrein van de nieuwe tankterminal worden 52 tanks gerealiseerd, waarmee een opslag van circa 1,3 miljoen kubieke meter aan olieproducten wordt gecreëerd.

LEES MEER

Bouwrijp maken De Kreek, gemeente Midden Delfland

De Gemeente Midden-Delfland is begonnen met de ontwikkeling van de Kreek (rood omkaderd), de laatste grote woningbouwlocatie in deze gemeente. Er worden in dit gebied circa 140 nieuwe woningen gerealiseerd bestaande uit verschillende woontypen.

LEES MEER

Tender Dijkversterking, Den Oever

Voor de tender dijkversterking Den Oever heeft GEO2 Engineering B.V. voor Beens Groep B.V. het geotechnisch advies in de tender verzorgd. Voor deze tender bestond dit uit het beschouwen van de stabiliteit van de dijk. De bestaande bebouwing vlak achter de dijk en begrenzing van het ruimtebeslag van de dijk, vormde hierbij de uitdaging.

LEES MEER