Navitus Bay Offshore Windmolenpark Engelse Kanaal, UK

Het gebied van de voorziene windturbines in het Engelse Kanaal kent als gevolg van tektoniek een zeer complexe ondergrond.

GEO2 Engineering B.V. heeft in de FEED fase de interpretatie van hoge kwaliteit grondonderzoek uitgevoerd alsmede het geotechnisch ontwerp van diverse funderingsprincipes waaronder gravity based structures, monopiles en piled jacket fundaties. Dit, in het kader van de ontwerp optimalisering voor het grootschalige offshore windmolenpark. Het geotechnisch ontwerp hield rekening met cyclische belastingen en geotechnische vermoeidheid voor complexe bodem-condities. Gebruik is gemaakt van het programma RATZ. De waterdiepte in het gebied varieert van 30 á 50 m.

Als onderdeel van een doorlopend value engineering onderzoek is verder grondonderzoek voorgesteld samen met een strategisch ontworpen veldtest. Tevens zijn diverse heibaarheidsanalyses uitgevoerd, variërend van continu heien tot drill drive drill operaties.

 

Hei- en trillingsanalyse buispalen, R’dam

Voor een project in de haven van Rotterdam worden buispalen geïnstalleerd met een diameter van 2,42 m en een lengte van 37 m. Door de klant is aan GEO2 Engineering B.V. gevraagd om een analyse van de trillingen uit te voeren en wat de verwachten trillingsintensiteiten op de waterbodem rondom de paal zijn.

Allereerst is hiervoor een hei- en trilanalyse uitgevoerd om te bepalen welk equipment (heihamer en trilblok) noodzakelijk is om deze buispalen op diepte te brengen. Op basis van dit materieel is een analyse uitgevoerd van de trillingen in de bodem en is getoetst aan de grenswaarden.