Bemalingsadvies bij verontreinigde bodem

Het leveren van een bemalingsadvies is een regelmatig voorkomende activiteit binnen GEO2 Engineering B.V.. Zo ook voor het project Langestraat te Uithoorn, waar men het bestaande rioolstelsel wilde uitbreiden met een overstortbak aansluitend op de bestaande watergang.

De Langestraat te Uithoorn is aangelegd op een voormalige watergang waar omstreeks het jaar 1900 een scheepswerf aanwezig is geweest. In deze scheepswerf werden destijds de schepen behandeld met o.a. bruine teer en koolteer wat heeft geresulteerd in een plaatselijk verontreinigde bodem.

Middels milieukundig onderzoek is de omvang van de verontreiniging in kaart gebracht, waarna een bemalingsadvies is opgesteld waarbij de verontreiniging zich niet zal uitbreiden als gevolg van de werkzaamheden. Rekening houdend met de (mogelijk) op staal gefundeerde woningen.

Met behulp van het eindige elementen programma MicroFEM is een niet-stationaire bemalingsberekening gemaakt waarbij in de tijd (over een periode van enkele dagen) gekeken kan worden naar o.a. de benodigde onttrekkingsdebieten, de grondwaterstandverlagingen en verplaatsing van de verontreiniging.

Middels een tijdelijke damwandconstructie wordt toestroom van water uit de naastgelegen watergang voorkomen en de verplaatsing van de verontreiniging beperkt.

Zodra ten behoeve van de aansluitende riolering wordt bemalen, zal er tussen de bemaling en de verontreiniging een scherm worden gecreëerd middels retourbronnen. Dit zorgt ervoor dat er geen grondwaterstroming vanaf de verontreiniging richting de bemaling zal plaatsvinden.

Als onderdeel van dit project zijn de volgende aspecten uitgewerkt:

  • Controle opbarsten tijdens ontgraving;
  • Constructieve toets tijdelijke damwand;
  • Zettingsinvloed op belendingen als gevolg van de tijdelijke bemaling

Zuidasdok, Amsterdam

Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van Rijksweg A10, het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer.

LEES MEER

Onderdoorgang Kanaalweg, Dieren

Het project Onderdoorgang Kanaalweg te Dieren (afgekort DOK) maakt onderdeel uit van het programma Traverse Dieren, dat beoogt doorstromingsproblemen van de provinciale wegen N348 en N786 op te lossen.

LEES MEER

HES Hartel Tank Terminal, Rotterdam

In de haven van Rotterdam wordt een nieuwe tankterminal gerealiseerd voor HES International B.V.. Op het 27 hectare grote terrein van de nieuwe tankterminal worden 52 tanks gerealiseerd, waarmee een opslag van circa 1,3 miljoen kubieke meter aan olieproducten wordt gecreëerd.

LEES MEER

De Entree, Amsterdam

Amsterdam krijgt bij het Centraal Station een nieuwe entree die prettig, veilig en goed bereikbaar is voor reizigers, bezoekers en omwonenden. Het wordt een entree met meer water, minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

LEES MEER

N31, Harlingen

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Langs en door Harlingen is de weg nu nog een enkele rijstrook per richting op maaiveld. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen over ca. 2 km.

LEES MEER

A15 Maasvlakte – Vaanplein

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein is in de periode van 2010 - 2015 gereconstrueerd om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. Over 18 kilometer is de weg verbreed en zijn 12 nieuwe kunstwerken gebouwd. Het project is uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15, bestaande uit Ballast-Nedam, Strukton en Strabrag.

Het meest gezichtsbepalende onderdeel van het project is de nieuwe Botlekbrug, één van de grootste hefbruggen in Europa. De brug vervangt de kleinere stalen brug en heeft twee doorvaartopeningen in plaats van 1 en is hoger waardoor de brug minder vaak open hoeft.

GEO2 Engineering B.V. heeft de functie verzorgd van disciplineleider geotechniek voor het geotechnisch team van 16 adviseurs. Daarnaast heeft GEO2 de geotechnische ontwerpleiding van het Botlekteam verzorgd en de geotechnische advisering van het aanbruggen van de Botlekbrug.