E-Mail disclaimer

Dit e-mailbericht en eventuele bijlage(n) kan informatie bevatten die voorbehouden is aan de beoogde ontvanger en/of vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd is.

Deze e-mail en de eventuele bijlage(n) mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, niet gebruikt worden en op geen enkele wijze gekopieerd worden door iemand anders dan de beoogde ontvanger van deze e-mail. Indien u deze e-mail per abuis heeft ontvangen verzoeken wij u ons telefonisch of per e-mail te waarschuwen en deze e-mail en eventuele bijlage(n) te verwijderen.

GEO2 Engineering B.V. is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of eventuele bijlage(n). GEO2 Engineering B.V. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.

Op alle opdrachten is de DNR-2011 van toepassing.