De Oosterweelverbinding, Antwerpen

De Oosterweelverbinding omhelst onder andere het letterlijk afronden van de ring van Antwerpen

De Oosterweelverbinding vervolledigt namelijk de R1 aan de noordzijde van Antwerpen en maakt deze daarmee tot een volwaardige ringweg. De sluiting van de ring gebeurt binnen het deelproject Oosterweelknoop (3a).

De oosterweelknoop vormt de verbinding tussen de Scheldetunnel en Kanaaltunnels. Daar waar de Scheldetunnel een brede tunnel betreft met 6 rijstroken naast elkaar, bestaat de Kanaaltunnel daarentegen uit 4 gestapelde tunnelbuizen. Om dit te kunnen realiseren weven verschillende tunnelkokers op, over en langs elkaar heen binnen de Oosterweelknoop.

Daarnaast vormt de oosterweelknoop de verbinding van de haven met de ring. Hiertoe worden op- en afritten en ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd.

Hiermee vormt de Oosterweelknoop een mooi en uitdagend stukje (geo)techniek waarbij een dwarsdoorsnede van het geheel elke 50 meter er heel anders uit ziet.

GEO2 Engineering is bij het geotechnisch ontwerp betrokken, waarbij de focus ligt op vervormingen en beddingen van de tunnelbuizen, de geotechnische projectleiding en de engineering van tijdelijke constructies ter ondersteuning aan WSP.