Openbaar vervoer knoop, Ede

De Openbaar Vervoer Knoop Ede is een project waarbij het station Ede - Wageningen en de omgeving vernieuwd, verruimd en vergroend wordt. De reiziger zal in de toekomst verwelkomd worden in een station dat direct de entree vormt tot de Veluwe.

Het project wordt uitgevoerd door de combinatie Van Hattem en Blankevoort, Van Wijnen en VolkerRail en omvat de:

  • aanleg van een nieuw stationsgebouw en sporenkap;
  • aanleg van een reizigerstunnel (Oosttunnel), inclusief stijgpunten naar de perrons;
  • aanleg van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsverkeer onder de sporen door (Westtunnel);
  • aanleg van een brug voor voetgangers en fietsverkeer over de sporen (Langzaam Verkeerbrug);
  • aanpassing en vernieuwing van het spoortracé, inclusief perrons;
  • sloop van het bestaande station;
  • aanleg van de stationspleinen.

De Oosttunnel is een van de grootste kunstwerken binnen het project, welke het nieuwe station aan de zuidzijde van de sporen verbindt met het Frisopark aan de noordzijde. Vanuit de tunnel zijn de perrons te bereiken. De Oosttunnel heeft een lengte van ca. 65 m en een breedte (zonder stijgpunten) van ca. 19 m. De tunnel heeft een gewicht van ruim 8.000 ton en is met schuifbanen en vijzels in een buitendienststelling van het spoor verschoven.

GEO2 Engineering B.V. heeft voor zowel de civiele als de bouwkundige onderdelen van het project het geotechnisch ontwerp verzorgd. Dit betreft onder andere het ontwerp van funderingen op staal en op palen, verankerde damwanden, keerwanden en het beschouwen van de te verwachten vervormingen van de Oosttunnel tijdens het inschuiven in de treinvrije periode. Ook heeft GEO2 Engineering B.V. tijdens de buitendienststelling van het spoor controles van de ondergrond en verdichting ter plaatse van de permanente locatie van de Oosttunnel verricht.