Boekelermeer, Alkmaar

Ten zuiden van de gemeente Alkmaar wordt aan het Noord-Hollands Kanaal een havengebied ontwikkeld.

De haven wordt groot genoeg voor vrachtschepen tot en met scheepvaartklasse CEMT Va. Het project bestaat onder andere uit de realisatie van de kadeconstructie van de haven, het graven van het havenbassin, het inrichten van een ecozone, het bouwrijp maken van de bedrijfskavels en de aanleg van de Aventurijnstraat (ook de toekomstige waterkering). De haven wordt uitgevoerd als een insteekhaven en langskade en bevat ruim 650 m kadeconstructie.

In opdracht van Beens Groep B.V. maakt GEO2 Engineering B.V. het ontwerp van de kadeconstructie. Dit betreft onder andere het ontwerp van de damwanden en verankering. Ook worden stabiliteit en zettingen van de ondergrond beschouwd.

Overzichtsfoto Boekelermeer