ing. R.S. (Rakesh) Nehal MSc DIC

Partner & Senior Adviseur Geotechniek
r.nehal@geo2.nl

Rakesh (1971) heeft zijn diploma Civiele Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam behaald in 1996. Na deze studie is Rakesh zijn loopbaan gestart bij één van de grootste geotechnische ingenieursbureaus in Nederland. Hier is zijn enthousiasme voor het geotechnische vakgebied ontstaan. In de afgelopen 25 jaren heeft Rakesh een schat aan ervaring opgedaan bij diverse vooraanstaande ingenieursbureaus en aannemers in binnen- en buitenland.

Rakesh is een voorstander van het steeds vergaren en delen van kennis. In 2005 heeft hij met succes de opleiding Soil Mechanics aan het Imperial College London afgerond. Hij is tevens verbonden aan de Universiteit van Suriname als docent grondmechanica.

Rakesh is onder andere betrokken geweest bij geotechnische projecten van uiteenlopende grootte en complexiteit, waaronder diverse funderingen, bouwputten in stedelijke gebieden, dammen, kades, offshore wind projecten en projecten voor lijninfrastructuur. Daarnaast werkt Rakesh als expert reviewer en heeft hij deelgenomen in diverse CUR Commissies.

Sinds de oprichting van GEO2 Engineering B.V. in 2009 is Rakesh partner en senior adviseur geotechniek. Tot de huidige werkzaamheden behoren het geven van geotechnische adviezen ten behoeve van een breed scala aan projecten variërend van advies bouwrijp maken tot en met advisering bij diverse bruggen, kades en onderdoorgangen. Rakesh speelt daarnaast een actieve rol bij het coachen van collega’s en het mede verder ontwikkelen van de GEO2 organisatie.

Rakesh is een gedreven ingenieur die technisch-inhoudelijke diepgang weet te combineren met praktisch en uitvoerbare ontwerpen.