ir. J.A. (Abjan) Jacobse

Partner & Senior Adviseur Geotechniek
a.jacobse@geo2.nl

Abjan (1976) heeft zijn studie gevolgd aan de TU Delft, Civiele Techniek richting constructieve waterbouwkunde. 

Daarna heeft hij gewerkt als geotechnisch adviseur bij ingenieursbureaus van grote aannemers, waar hij betrokken is geweest bij diverse tender- en uitvoeringsprojecten in binnen- en buitenland. Deze projecten betroffen onder andere complexe bouwputten in stedelijke omgeving, funderingen (van hoogbouw), grootschalige lijninfrastructuur, kademuren en een tweetal aquaducten. Tevens heeft hij ervaring op het gebied van geohydrologie en heeft hij werkzaamheden verricht op het vlak van de (constructieve) waterbouwkunde.

Sinds de oprichting van GEO2 Engineering B.V. in 2009 is Abjan partner en senior adviseur geotechniek. Hij is betrokken geweest bij onder andere het ontwerp van diverse spooronderdoorgangen (Feanwâlden, Hurdegaryp, Leiden en Werpsterhoek), het geotechnisch ontwerp van de Botlekbrug en de aansturing van een geotechnisch team van het DBFM contract A15 Maasvlakte - Vaanplein. Abjan speelt daarnaast een actieve rol  bij het coachen van collega´s, participatie in CUR commissies, docent voor een aantal vakken bij de cursus Grondmechanica en Funderingstechnieken (CGF-1) en het mede verder ontwikkelen van de GEO2 organisatie.

Abjan is klantgericht en een sterk analytisch denker, die in staat is om snel tot de kern van een praktisch ontwerp te komen.