ir. R.K. (Roshan) Kishoen Misier

Adviseur Geotechniek

r.kishoenmisier@geo2.nl

Roshan heeft zijn studie in 2014 afgerond aan de TU Delft (Civiele Techniek richting Constructieve Waterbouwkunde). Zijn afstudeeronderwerp was getiteld: “Interaction between an asphalt revetment and the sand subsoil under wave attacks”. Tijdens deze opdracht stond voornamelijk het analyseren van (vermoeiings-) proeven op middelgrote schaal met asfaltmonsters op duinzand onder cyclische belasting centraal.

Na zijn studie heeft Roshan in Suriname gewerkt als consultant voor een aannemer tijdens de bouw van een zeedijk. Tevens is hij als uitvoerder en werkvoorbereider werkzaam geweest in de utiliteitsbouw en als project engineer voor diverse oeververdedigingswerken. Tijdens deze werkzaamheden heeft Roshan veel overlap gehad met het vakgebied van de geotechniek en is zijn interesse hiervoor bij hem gegroeid.

Sinds oktober 2017 maakt Roshan als junior adviseur geotechniek onderdeel uit van het team van GEO2 Engineering B.V. Hij werkt mee aan diverse projecten van GEO2.

Roshan is een ingenieur met flexibiliteit in zijn werkwijze die vraagstukken vanuit meerdere theoretische en praktische perspectieven beschouwt.